How to React to a good Vue

Cecilie Cathrine Grimelund Snyen

Lightning talk - in Norwegian

Du kan lage et rikt brukergrensesnitt på web med Vue.js, men Vue.js blir ofte oversett til fordel for mer kjente rammeverk som React og Angular. Vue.js er imidlertid et rammeverk som øker i popularitet, og det er gode grunner til det.

I denne lyntalen går jeg gjennom hovedkonseptene i Vue.js og sammenligner hvordan man jobber med komponenter i Vue.js vs React. Tilslutt forteller jeg hvorfor du bør velge Vue.js i ditt neste prosjekt.