“Torsdag er den nye lørdagen!” - Hvorfor bruker vi en arbeidsdag i uka på fag?

Stian Conradsen

Lightning talk - in Norwegian

Hvordan sikrer vi kontinuerlig læring i en kunnskapsbedrift? SpareBank 1 har i snart ett år brukt en arbeidsdag i uken på fag. Denne dagen forlater vi det trygge teamet vårt, og samler oss i nye selvorganiserende grupperinger. Vi bruker dagene på kursing, vi koder nye løsninger, vi lager foredrag og vi gjør forbedringer på fellesløsninger.
Jeg vil fortelle om hvordan vi fikk ledelsen med på ideen om en fagdag pr. uke. Jeg vil også fortelle om hvordan vi gjennomfører denne dagen, samt hvilke resultater vi har oppnådd.