Hvordan bytte motor i full fart med 3.3 millioner brukere

Viggo Navarsete

Lightning talk - in Norwegian

Få et innblikk i hvordan Vipps erstattet betalingsmotoren bit for bit i fart med 3.3 millioner brukere uten nedetid. Erre mulig spør du? Ja, åff kårse!