Hvordan ikke slukke branner på små avlukker

Geir Gåsodden

Lightning talk - in Norwegian

Jeg elsker offentlig sektor og den norske velferdsmodellen. Jeg ønsker av hele mitt hjerte at midler fra fellesskapets pengebinge skal anvendes best mulig. Men, virkeligheten er ofte en helt annen. I løpet av denne forestillingen på knappe 10 minutter skal jeg fortelle en historie fra virkeligheten og forhåpentlig komme med noen av svarene vi trenger for å kommer tilbake på rett spor.

Historien egner seg for alle som utvikler, leverer og benytter seg av tjenester fra det offentlige. Det blir action, drama, sorg, fortvilelse og glede.