Produkteam utvikler ikke produkter

Sigurd Falk

Short talk - in English

Produkteam utvikler ikke produkter.
Produktteam skaper lønnsomhet.

De skal definere hva produktet skal være, finne ut hva som gir business impact, og hva kundene trenger. Men for å kunne ta det ansvaret, må produktteamet skape tillitt i hele organsisjonen.

Hvordan gjør man det? Man må begynne med grunnmuren, nemlig teamet, og deretter se det større bildet:
    • Skape psykologisk trygghet i produktteamet
    • Benytte digitale verktøy for å oppnå rett-i-prod mindset i og rundt teamet
    • Skape enn felles forståelse på tvers av organisasjonen
    • Bryte ned siloer ved  å ta ansvar på organisasjonsnivå

Vi er to UXere og en teknolog, og vi forteller dette basert på våre erfaringer med å jobbe hos et stort norsk konsern.