Håndtere kompleksitet

Camilla Wadseth

Short workshop - in English

I oppstart kan de fleste prosjekter se ryddige og ordnet ut. Joda, vi vet at dette er vanskelig eller komplisert, men vi vet hva vi skal gjøre. Vår erfaring tilsier at det ofte er faktorer som påvirker prosjektene i så stor grad at de beveger seg over i en mer kompleks verden.

Så hva gjør du når du erkjenner at dette prosjektet ikke var så strømlinjeformet som du først hadde tenkt. Eller enda verre - du innser at det er kun du som ser at dette ikke bare blir et litt vrient prosjekt. Her er det mange ukjente faktorer og mye som kan påvirke fremdrift og resultat. Du vet at det ikke bare er å starte utviklingen, fordi hele løsningen er ikke gitt på forhånd. Vi har utviklet et samtaleverktøy for å belyse og kunne snakke om kompleksitet i prosjekter. I workshopen vil vi jobbe med utgangpunkt i Cynefin som model for å håndtere ulike situasjoner på riktig måte. Du vil i tillegg få med deg et konkret og enkelt verktøy som du kan benytte for å diskutere kompleksitet i ditt prosjekt.

Primarily for: Developers, Project managers, UX specialists, Product developers, Managers, Scrum masters, Agile coaches, Designers

Participant requirements: