I begynnelsen var informasjonsmodellen ...

Asgeir Nilsen

Lightning talk - in Norwegian

Kan man lage en "perfekt" informasjonsmodell, og så sette den ut i livet?

FINT utvikler den ultimate informasjonsmodellen for fylkeskommunenes interne systemer.  Deretter genererer vi API i både REST (med JSON skjema) og GraphQL, samt hele kjøremiljøet automatisk.

Modelldrevet utvikling?