Slipp dine ansatte fri!!

Geir Magne Kvalsøren

Lightning talk - in Norwegian

I dag er kampen om hodene i IT-bransjen tøffere enn noen gang tidligere. Hvordan skal du bygge/endre ditt firma til å bli det mest attraktive for de beste hodene? I hvilken grad må jeg ha kontroll? Hva søker dine potensielle ansatte på en ny arbeidsplass? Hvor viktige er faglige utfordringer? Hvordan bygger vi gode miljøer?
Jeg går gjennom konkrete eksempler på hvorfor du må slippe dine ansatte fri, både av økonomiske og attraktivitestsmessige grunner.