FDDDFF#

Rune Reisegg Jacobsen

Lightning talk - in Norwegian

Inspiret av boka Domain Modeling Made Functional har me prøvd ut funksjonelt domenedrevet design i Frende i F# (FDDDFF#).

Korleis gjekk det?