Uthenting av kartdata med OverpassAPI

Fredrik Lindseth

Lightning talk - in Norwegian

OpenStreetMap er en geodatabase med mye nyttig data som er lett tilgjengelig og enkel å hente ut og bruke via Overpass-Turbo. Her skal jeg gi en demonstrajon av noe bruksområder og demonstasjon av hvordan man går fra kartdata i en database til kart i nettleseren