Hendelsedrevet læring i SpareBank 1 - Erfaringer fra tre år med post mortem

Kristoffer Berg

Lightning talk - in Norwegian

I SpareBank 1 ønsket vi å dra mer nytte av potensialet knyttet til læring ved feil i produksjon. Spesielt nysgjerrige var vi på hvordan organisasjonen bedre kunne legge til rette for læring i etterkant av hendelser, på en trygg og positiv måte for alle involverte. Etter gode resultater fra en testperiode, standardiserte vi i 2017 på bruk av post mortem for alle våre utviklingsteam. I denne lyntalen deles erfaringer fra tre år med post mortem. Hva er det viktig å tenke på, og hvordan fungerte det egentlig for oss?