Fra prosjektleder til team coach over natten

Linda Falk

Lightning talk - in Norwegian

Over natten så gikk jeg fra å være prosjektleder for et stort team til å jobbe som team coach for to mindre team. Vi gikk fra å være et tradisjonelt prosjekt, til å skulle jobbe agilt.

Hva skjedde da? Med meg? Med teamet? Med oss alle sammen? Mister man noe på veien? Hva vinner, og finner, man på veien?