Monorepo - en silver bullet för samhandling i stora utvecklingsorganisationer?

Jonas Nordstrand

Lightning talk - in Norwegian

I större utvecklingsorganisationer versionskontrollerar man i regel källkoden i ett stort antal olika repositories. Att versionkontrollera hela organisationens kodbas i ett repo, ett så kallat monorepo, ger många førdelar men bjuder samtidigt på vanskliga skaleringsutfodringar som fram tills nyligen bara kunnat tacklas av drakarna i FAANG-sfären.

I SpareBank 1 har vi nu gott över ett års praktiskt erfarenhet av monorepo i en, før norska förhållanden, stor utvecklingsmiljö. Jag kommer dela erfarenheter kring för- och nackdelar, skaleringsproblematik och vad ett monorepo egenligen gör med samhandlingen och själva kulturen i utvecklingsorganisation.