Sterke fagmiljø i en smidig organisering

Jostein Emmerhoff

Lightning talk - in Norwegian

SpareBank 1 Utvikling har hatt mange oppturer, ett knippe nedturer og fått ekstermt mye læring i vår reise mot en mer smidig organisasjon. Vi ønsker i denne lyntalen å fortelle litt om hva vi har lært når det gjelder å balansere en endringsdyktig og effektiv tverrfaglig teamstruktur og samtidig ha sterke fagmiljøer. Her har vi gjort oss læring på den harde måten..