Lærdom fra (mislykket) gaming

Christian Sloper

Lightning talk - in Norwegian

Kan man ta med seg noe fra å spille spill til arbeidslivet?   Foredragsholderen har spilt spill i over 35 år, og har etterhvert innsett at han ikke blir en pro-gamer.  Likevel tror han at noe av det han har lært av spillene igjennom årene kan gjenbrukes i arbeidslivet som utvikler.