Analogisering nå!

Anders Norås

Lightning talk - in Norwegian

Alt skal visst digitaliseres, men vi lever i en analog verden. Heldigvis finnes det analoge alternativer til det digitale som lever i beste velgående. Dette er en lyntale om disse, men aller mest er det en lyntale om Taylor Swift.